<div align="center"> <h1>Modelowanie poczatkowych etapow przetwarzania informacji wzrokowej</h1> <h3>Modelowanie poczatkowych etapow przetwarzania informacji wzrokowej</h3> <p>vision eye retina cell neuro modeling information oko wzrokowej siatkówka informacji przetwarzanie komórki amakrynowe horyzontalne</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://195.117.188.199/index.html" rel="nofollow">http://195.117.188.199/index.html</a></p> </div>